Bakü sahil şeridine paralel uzanan Bakü Bulvarı (Baku Boulevard), 1909 yılında açılmış. Geçtiğimiz yüzyılın başında Bakü’de yaşamış petrol tacirlerinin ikametgâh olarak seçtiği bölge daha sonra Deniz Kenarı Milli Parkı olarak adlandırılarak koruma altına alınmış.