Bibi Heybet türbesi Bakü yakınlarındaki Şıh kasabasındadır. Bu türbe yedinci imam, Hazreti Musa Kazım’ın (a.s) kızı ve sekizinci imam, Hazreti Ali Rıza’nın (a.s) kız kardeşi Hekime Hanımın adına yaptırılmıştır.