Bilinen 20.000 arı cinsinden sadece 4 tanesi bal yapabilir.