her şeyde bir çatlak vardır, ışık böyle içeri giriyor – Leonard Cohen