Sonbaharda bu kalp şeklinde meşe meşe çekmek için koca bir yıl bekledim