tavan pencereme iniş yaptı. Dinozor görüyorum sanki